Wyznanie Wiary

WYZNANIE WIARY

Służby Chrześcijańskiej Sexzniewolenie

 

Wierzymy, że Biblia jest nieomylnym Słowem Bożym, najwyższym autorytetem w sprawach wiary i życia.
Wierzymy w jedynego Boga, stwórcę nieba i ziemi, który istnieje w trzech osobach: Ojca, Syna i Ducha Świętego.
Wierzymy, że Jezus Chrystus przez śmierć na krzyżu i zmartwychwstanie pokonał grzech i śmierć.
Wierzymy, że człowiek zostaje zbawiony nie dzięki uczynkom, a tylko przez wiarę w zbawcze dzieło Jezusa.
Wierzymy, że Duch Święty zamieszkuje w wierzącym i odnawia go duchowo.
Wierzymy, że wierzący tworzący Kościół są powołani do głoszenia dobrej nowiny o Jezusie Chrystusie.
Wierzymy, że Jezus Chrystus powróci wkrótce jako Król Królów i Pan Panów aby sądzić żywych i umarłych.

Wyznanie wiary PDF Drukuj Email

Wierzymy, że Biblia jest nieomylnym Słowem Bożym, najwyższym autorytetem w sprawach wiary i życia.
Wierzymy w jedynego Boga, stwórcę nieba i ziemi, który istnieje w trzech osobach: Ojca, Syna i Ducha Świętego.
Wierzymy, że Jezus Chrystus przez śmierć na krzyżu i zmartwychwstanie pokonał grzech i śmierć.
Wierzymy, że człowiek zostaje zbawiony nie dzięki uczynkom, a tylko przez wiarę w zbawcze dzieło Jezusa.
Wierzymy, że Duch Święty zamieszkuje w wierzącym i odnawia go duchowo.
Wierzymy, że wierzący tworzący Kościół są powołani do głoszenia dobrej nowiny o Jezusie Chrystusie.
Wierzymy, że Jezus Chrystus powróci wkrótce jako Król Królów i Pan Panów aby sądzić żywych i umarłych.