Skutki psychologiczne i społeczne oglądania pornografii

Tłumaczenie artykułu za przyzwoleniem zaczerpnięty ze strony: http://www.poznajpana.pl/index.php/2006/03/plaga-pornografii/

Oryginał: www.probe.org

 

Psycholog Edward Donnerstein (z Uniwesytetu Wisconsin) odkrył, że krótkie pokazanie gwałtownych form pornografii może prowadzić do antyspołecznych postaw i zachowań. Dorośli mają tendencje do bardziej agresywnego traktowania kobiet, są mniej wrażliwi na ból i cierpienie gwałconych ofiar i łatwiej przyjmują mity na temat gwałtu 5).

 

Badacze odkryli, że pornografia(szczególnie a użyciem przemocy) może wywołać wachlarz niepożądanych skutków
takich jak gwałt czy stosowanie seksualnego przymusu. W szczególności odkryli, że takie narażanie może prowadzić do zwiększonego wykorzystania przymusu i gwałtu 6), zwiększonych fantazji na temat gwałtu 7) i brakiem wrażliwości na seksualną przemoc oraz trywializację gwałtu 8).

 

Próbując wyizolować rolę przemocy w seksualnych sytuacjach jako osobnej formy seksu wywołanej pornografią, James Ceck (York University of Canada) przeprowadził doświadczenie, w którym mężczyznom pokazano pornografię różnego stopnia, niektórym z przemocą innym bez. Wszystkie grupy przeżyły tą samą zmianę nastawienia tj. wyższą skłonność do używania przemocy jako części seksu 9). W pewnych badaniach, uczeni Dolf Zillman i Jennings Byant zbadali efekty pornografii bez przemocy na seksualną bezduszność i trywializację gwałtu. Pokazali, że stałe narażenie na pornografię ma poważne, niekorzystne skutki na poglądy na temat seksualizmu w ogóle, a postawy wobec kobiet w szczególności. Odkryli również, że pornografia znieczula ludzi na gwałt jako kryminalne przestępstwo 10). Ci badacze odkryli również, że bardzo duże ilości pornografii pobudzają potrzeby bardziej odbiegających od normy materiałów, w których jest już przemoc (sadmoasochizm, gwałt) 11).

 

Dolf  Zillman zbadał wpływ oglądania pornografii na punkt widzenia tego, co jest uznawane za normalną praktykę seksualną.
Grupa, która obejrzała największą ilość pornografii pokazała znacznie wyższą ocenę seksu oralnego, analnego, grupowego, sadomasochizmu, zoofilii, niż pozostałe dwie grupy 12).

 

Jedno badanie zademonstrowało, że pornografia może zmniejszyć zadowolenie seksualne człowieka 13). Badacze odkryli,
że ludzie, którym pokazywano pornografię bez przemocy poinformowali o zmniejszeniu satysfakcji w relacjach seksualnych ze swymi partnerami – fizycznym wyglądem,uczuciem, ciekawością oraz seksualnych dokonaniach. Byli również bardziej nastawieni na wagę seksu bez emocjonalnego zaangażowania.

 

W badaniach o zasięgu krajowym badacze z New Hampshire, Larry Baron i Murray Strauss, odkryli silną statystyczną korelację między stopniem nasycenia pornografią, a współczynnikiem gwałtów 14). Okazało się, że w stanach, gdzie ten stopień jest duży występuje również wysoka statystyka gwałtów i na odwrót, tam gdzie jest niewiele pornografii, gwałtów jest również mniej.

 

Oczywiście statystyczna korelacja nie dowodzi, że pornografia wywołuje gwałty. Z pewnością nie każdy, kto ogląda pornografię staje się gwałcicielem i jest prawdopodobne, że gwałt i konsumpcja pornografii są tylko pośrednio związane przez inne czynniki, takie jak społeczne przyzwolenie i postawy „macho” wśród mężczyzn. Faktem jest, że Baron i Strauss sprawdzili niektóre z tych czynników w swych badaniach i nie znaleźli znaczącej korelacji.

 

Podobne badania otrzymywały podobne wyniki. Naukowiec z Ohio State Univeristy, Joseph Scott, (człowiek, który często świadczy w sprawach pornografii w sądzie) oraz Loretta Schwalm przebadali jeszcze więcej czynników niż Baron i Strasuu (włącznie z rozpowszechnieniem niepornograficznych materiałów) i nie mogli wyeliminować związku między pornografią i gwałtami 15).

 

Detektyw z policji stanowej Michigan,Darrel Pope, odkrył, że w przypadku 41% z 38.000 napadów na tle seksualnym w Michigan (1956-1979) pornograficzne materiały były oglądane tuż przed lub w czasie przestępstwa. Potwierdza to badania wykonane przez psychoterapeutę, Daivda Scott?a, który odkrył, że „połowa przebadanych gwałcicieli korzystała z pornografii w celu rozbudzenia się tuż przed wyszukaniem ofiary” 16).

 

Skutki społeczne Zdefiniowanie społecznych skutków działania pornografii było trudne, z powodu kilku przeważających teorii na ten temat. Jeden punkt widzenia był taki, że ma ona pozytywną funkcję działania jak „zawór bezpieczeństwa” dla potencjalnych seksualnych przestępców. Najbardziej znany adwokat tego tego poglądu to Berl Kutchinsky, kryminolog z Uniwersytetu w Kopenhadze. Jego znane badania na temat pornografii dowodziło, że gdy rząd Danii usuną zakaz jej rozpowszechniania to liczba przestępstw na tle seksualnym spadła 17). Wysnuł teorię, że dostępność pornografii odciąga niebezpieczne seksualne impulsy. Okazało się jednak, po dokładniejszym zbadaniu przedstawionych przez niego danych i teorii „zaworu bezpieczeństwa”, że pojawiło się wiele słabych punktów. Kutchinsky na przykład nie dokonał rozróżnienia między przestępstwami na tle seksualnym (np. gwałt, gorszące pokazy…) i po prostu zmieszał wszystko razem. W ten sposób ukrył wzrost statystyk dotyczących gwałtów. Nie wziął również pod uwagę, że wzrastająca tolerancja na poszczególne przestępstwa(np. publiczny nudyzm, seks z nastolatkami) mogły być przypisane spadkowi raportowanych przestępstw.

 

Udowodnienie przyczyn i skutków pornografii jest praktycznie niemożliwe, ponieważ z powodów etycznych naukowcy
nie mogą wykonać poszczególnych rodzajów badań. Dolf  Zillman mówi:Nie można mężczyzny stawiaćwobec ryzyka rozwoju upodobań do używania przemocy, a kobiet narażać na to, że będą ofiarami takich upodobań 18).
Deborah Baker, prawny asysten ti dyrektor grupy anty-obscenicznej zgadza się z tym, że ostateczne dowiedzenie związku między pornografią a przestępczością będzie bardzo trudne:

 

Argument mówiący, że nie ma ustalonych badań pokazujących związek między pornografią, a przestępczością jest po prostu zasłoną dymną. Ci, którzy promują takie stanowisko dobrze wiedzą, że takie badania nigdy nie zostaną wykonane. Wymagało by to próby przekraczającej znacznie ponad 1000 mężczyzna wystawionych na działanie pornografii od okresu dojrzewania przez dojrzałość i innej grupy całkowicie odciętej od tego wpływu we wszelkich możliwych formach. Każda z tych grup musiałaby być następnie monitorowana na okoliczność popełnienia przestępstwa z przemocą lub nie. Pomimo braku formalnych badań, statystyki własne FBI pokazują, że pornografia jest obecna w 80% miejsc przestępstw na tle seksualnym z użyciem przemocy, czy też w domach popełniających je 19).

 

Niemniej jest pewna liczba przykuwających uwagę statystyk, które sugerują, że pornografia ma znaczący wpływ na społeczne konsekwencje. Na przykład, na 1400 przypadków molestowania seksualnego dzieci w Louisville, Kentucky, między lipcem 1980 roku a lutym 1984, pornografia dla dorosłych była związana ze wszystkimi tymi zdarzeniami a dziecięca pornografia z większością 20).

 

Prowadzone na szeroką skalę wywiadyz przestępcami na tle seksualnym (gwałcicielami, kazirodcami, molestującymi dzieci) ujawniły, że znaczący procent przestępców korzystało z pornografii do pobudzenia się przed lub w trakcie przestępstwa 21). Oficerowie policji widzieli wpływ pornografii na seryjnych morderców. W rzeczywistości, konsumpcja pornografii jest jedną z najbardziej charakterystycznych cech seryjnych morderców i gwałcicieli 22).

 

Prof. Cass Sunsteinpisząc w Duce Law Journal, mówi, że niektóry seksualne akty przemocy wobec kobiet: „nie miałyby miejsca, gdyby nie masowa cyrkulacja pornografii”.

 

Cytując dane z różnych kultur wnioskuje:
Liberalizacji przepisów dotyczących pornografii w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Australii i krajach skandynawskich towarzyszył wzrost w ilości raportowanych gwałtów. Tam, gdzie liberalizacja tych przepisów nie nastąpiła, ten przyrost był znacznie mniej gwałtowny. Również w krajach, gdzie przyjęto ograniczenia rozpowszechniania pornografii, zanotowano spadek ilości zanotowanych gwałtów 23).

 

We wstępie do reprintu Final Report of the Attorney General?s Commission on Pornography,dziennikarz Michael McManus zauważył, że:

 

Pracownicy FBI przeprowadzili w więzieniach rozmowy z 24 mordercami, którzy zabijali wielokrotnie. Około 81% z nich powiedziało, że z dziedziny seksu najbardziej interesowali się czytaniem pornografii.
Wykonywali swoje seksualne fantazje na realnych ludziach. Na przykład, Arthur Gary Bishop, skazany za seksualne wykorzystanie i zamordowanie pięciu młodych chłopców powiedział: „gdyby pornografia nie była dostępna w stanach, gdzie poprzednio mieszkałem to prawdopodobnie moje seksualna aktywność nie rozwinęła by się aż do tego stopnia, jak to się stało”. Powiedział, że wpływ pornografii na niego był „rujnujący… jestem homoseksualnym pedofilem skazanym mordercą, a pornografia była decydującym czynnikiem w moim upadku” 24).

 

Dr James Dobson rozmawiał z TedBundy’m, jednym z notorycznych seryjnych zabójców. Na dzień przed egzekucją Ted Budny powiedział, że: „najbardziej szkodliwy rodzaj pornografii to ten, w którym zawarta jest przemoc i seksualna gwałtowność. Ponieważ połączenie tych dwóch sił, jak to wiem zbyt dobrze, wywołuje zachowania, które są po prostu, po prostu zbyt straszliwe, aby je opisać” 25). Fragment tego wywiadu możesz obejrzeć poniżej:Pełny wywiad wraz z bardzo trafnym komentarzem Jamesa Dobsona dostępny tutaj (wer. Ang.):


Więcej o skutkach jaki wywiera pornografia przeczytasz w tym artykule: http://sexzniewolenie.pl/w-jaki-sposob-pornografia-wykrzywia-cale-pokolenie-mezczyzn/

 

5. Edward Donnerstein, „Pornography and Violence Against Women,”Annals of the New York Academy of Science, 347 (1980), 277-88.

6. Edward Donnerstein, „Pornography: Its Effects on Violence Against Women,” in Malamuth and Donnerstein, eds., Pornography and Sexual Aggression (New York: Academic Press, 1984)

7. Neil Malamuth, „Rape Fantasies as a Function of Repeated Exposure to Sexual Violence,” Archives of Sexual Behavior, 10 (1981): 33-47

8. Linz, Donnerstein, and Penrod, „The Effect of Multiple Exposures to Filmed Violence Against Women,” Journal of Communication 34 (1984): 130-47.

9. James Check, „The Effects of Violent and Nonviolent Pornography,” Department of Justice, Ottawa, Canada, submitted June 1984.

10. Dolf Zillman and Jennings Bryant, „Pornography, Sexual Callousness, and the Trivialization of Rape,” Journal of Communication, 32 (1982): 10 21.

11. Zillman, Bryant, Carveth, „The Effect of Erotica Featuring Sadomasochism and Beastiality of Motivated Inter-Male Aggression,” Personality and Social Psychology Bulletin, 7 (1981): 153-59.

12. Dolf Zillman, „Effects of Prolonged Consumption of Pornography,” a paper prepared for the Surgeon General’s Workshop on Pornography and Public Health, Arlington, Va., 22-24 June 1986.

13. Dolf Zillman and Jennings Bryant, „Pornography, Sexual Callousness, and the Trivialization of Rape,” Journal of Communications 32(1982): 15.

14. Larry Baron and Murray Strauss, „Legitimate Violence and Rape: A Test of the Cultural Spillover Theory,” Social Problems 34 (December 1985).

15. Joseph Scott and Loretta Schwalm, „Rape Rates and the Circulation Rates of Adult Magazines,” Journal of Sex Research, 24 (1988): 240-50.

16. David Alexander Scott, „How Pornography Changes Attitudes,” in Pornography: The Human Tragedy, ed. Tom Minnery (Wheaton, Ill.: Tyndale House Publishers).

17. Berl Kutchinsky, „The Effect of Easy Availability of Pornography on the Incidence of Sex Crimes: The Danish Experience,” Journa of Social Issues, 29 (1973): 163-81.

18. Dolf Zillman, „Pornography Research and Public Policy,” in Dolf Zillman and Jennings Bryant, eds., Pornography: Research Advances and Policy Considerations (New York: Academic Press, 1989), 387-88.

19. Deborah Baker, „Pornography Isn’t Free Speech,” Dallas Morning News, 17 March 1989, Op. Ed. Page.” Testimony by John B. Rabun, deputy director, National Center for Missing and Exploited Children, before the Subcommittee on Juvenile Justice of the Senate Judiciary Committee, 12 September 1984.

21. W. Marshall, „Pornography and Sex Offenders,” in Dolf Zillman and Jennings Bryant, eds.,Pornography: Research Advances and Policy Considerations (New York: Academic Press, 1989).

22. „The Men Who Murdered,” FBI Law Enforcement Bulletin, August 1985

23. Cass R. Sunstein, „Pornography and the First Amendment,”Duke Law Journal, September 1986, 595ff.

24.Final Report, ed. McManus, xvii.

25. Interview with Dr. James Dobson with Ted Bundy in Starke, Florida, on 23 January 1989.

? 1997 Probe Ministries International