Proces zmiany

Jak już wspomniałem, zdrowienie z uzależnienia jest procesem, nie jednorazowym wydarzeniem. Ponieważ uzależnienie jest chorobą chroniczną, którą nie da się wyleczyć, a jedynie zaleczyć, nie możemy również nigdy mówić o pełnym uzdrowieniu (w sensie pozbycia się uzależnienia). Lecząc, mówimy o procesie zdrowienia („trzeźwienia”), w którym najbardziej kluczowe są pierwsze dwa lata, choć tak naprawdę trwa to całe życie. Jako osoba uzależniona musisz nauczyć się żyć ze swoją dolegliwością, tak jak każda inna osoba cierpiąca na chroniczną chorobę. Proces zdrowienia z uzależnienia bezpośrednio wynika z samej natury tej choroby. Pierwszym najważniejszym elementem jest powstrzymanie destrukcyjnych (nałogowych) zachowań. W tym celu niezbędne jest podjęcie abstynencji od tych zachowań, jako niepodlegających kontroli twojej woli. Jest to jednak tylko wstęp. Bez podjęcia dodatkowych kroków choroba szybko zwycięży słusznie podjętą decyzję, skłaniając cię do powrotu do niechcianych zachowań. By osiągnąć trwałą i stabilną abstynencję, musisz dokonać zmian w ważnych obszarach swojego życia jakimi są zachowania, myśli, emocje oraz szeroko rozumiana duchowość. Zmiany te są niezbędne, bo bez nich, powrót do nałogu jest tylko kwestią czasu. Uzależnienie dokonało spustoszenia w każdym z tych obszarów w twoim życiu, twoje nawyki, sposób myślenia i schematy działania są pewnej mierze (w zależności od nasilenia problemu) wytworem w nałogowego funkcjonowania. Działają one przede wszystkim, w celu podtrzymaniu nałogu. Proces zdrowienia wymaga ich przebudowy, tak by zaczęły służyć nowym „trzeźwym” celom.

Stale pamiętaj o tym, że zmiana i zdrowienie jest procesem. Oznacza to, że jak każdy proces tak i ten, będzie miał swój początek i przebieg, oraz, że będzie zawieszony w czasie. Na początku tej drogi, zmiany mają przede wszystkim charakter zewnętrzny. Na pierwszym etapie, będziesz skupiony na powstrzymywaniu się od pewnych zachowań i unikaniu rzeczy, dla ciebie groźnych. Wszystkie swoje siły powinieneś zaangażować w hamowanie nałogowych zachowań. Wraz z postępem procesu leczenia, zmiany będą nabierały charakteru bardziej wewnętrznego. Konsekwencją tego progresu jest to, że zaczniesz skupiać się już nie tylko na swoim zachowaniu, ale na jego przyczynach. Będziesz coraz lepiej poznawać i rozumieć siebie. Zaczniesz nie tylko powstrzymywać, nie chciane zachowania, ale coraz skuteczniej nie dopuszczać do powstawania nie chcianych pragnień. Na tym etapie będziesz uczył się zaspokajać i realizować swoje potrzeby w nowy zdrowy sposób. Ostatecznym krokiem, jest poznanie i leczenie głębszych życiowych problemów, które mogły być maskowane przez nałóg, jak i leżeć u jego podstawy. Ten ostatni rozdział, jest zupełnie indywidualny i daleko wykracza poza możliwość opracowania go, w ramach tej strony internetowej. Ostateczne cele zdrowienia z uzależnienia można następująco podsumować:

  • Osiągnięcie stanu stabilnej abstynencji od nałogowych zachowań, poprzez dobre zrozumienie uzależnienia i wypracowanie skutecznych sposobów radzenia sobie.
  • Umiejętność rozpoznawania i realizowania swoich potrzeb i pragnień w zdrowy sposób, bez powrotu do nałogu.
  • Poznanie i zrozumienie swojego świata emocji. Radzenie sobie i uzyskiwanie satysfakcji emocjonalnej w zdrowy sposób.
  • Odbudowa zdrowych relacji z otoczeniem.
  • Naprawa i powrót do życia zgodnego z wyznawanymi wartościami.
  • Znalezienie nowego celu i sensu swojego życia (lub powrót do niego), gdzie będziesz kierował swoja energię i wysiłki na rzeczy, które będziesz czół, że naprawdę mają dla ciebie wartość i znaczenie.

Wchodząc na ścieżkę zdrowienia pamiętaj, że nie jest ona łatwa, ani szybka. Będziesz musiał włożyć dużo energii i wysiłku by pokonać swoje uzależnienie. To wyzwanie, jest jednak warte podjęcia, gdyż walczysz w końcu, o własne życie. Na tej drodze, mogą zdarzyć ci się upadki i potknięcia. Nie zrażaj się nimi. To że się przewrócisz nie oznacza, że wszystko co osiągnąłeś jest stracone, dlatego zawsze wstań i idź dalej. Prawdziwa przegrana ma miejsce tylko wtedy, gdy poddasz tę walkę. Uzależnienie od seksu, jest prawdopodobnie najcięższym uzależnieniem ze wszystkich (atakuje naturalny ludzki instynkt, który sam w sobie jest potężny). Wiele osób podejmujących to zmaganie odnosi na początku wiele upadków (co nie znaczy, że u ciebie też tak musi być). Wiedząc to, nie zrażaj się i nie poddawaj, nawet jeśli nie wszystko od razu będzie tak wyglądało, jakbyś chciał. Ważne jest, że ty już wiesz o tym że masz problem. To początek, trudnej ale pięknej przygody, jaką jest życie w trzeźwości. Pocieszę cię tym, że wielu było już tu przed tobą. Śmiało ruszaj naprzód i ostatecznie pamiętaj, że nie jesteś sam. Są ludzie, którzy mogą i są gotowi ci pomóc. Jest też Bóg, który jak nikt inny, rozumie naturę naszych zmagań i jest osobiście zainteresowany by ci pomóc. W końcu to nie przypadek, że Jezus miał największe powodzenie wśród celników i prostytutek (dwie grupy uznawane za najbardziej zdegradowane w ówczesnym społeczeństwie).