Powierzanie myśli Bogu

Pisząc o zmianie w obszarze myśli szczególnie pragnę odwołać się do chrześcijańskiego punktu widzenia, gdyż jest ona wyjątkowo mocno powiązana z tym, czego uczy Boże Słowo. Czytając Biblię pod kontem zmiany swojego postępowania, temat przemiany swojego myślenia wybija się na pierwszy plan. To właśnie ta wewnętrzna przemiana umysłu jest tym, co Biblia wskazuje jako drogę prowadzącą od zniewolenia ludzkimi żądzami do wolności, jaką oferuje Chrystus (w połączeniu ze szczerym oddaniem się Jemu i podążaniem za Nim).

Ef 4:21-24

21. Słyszeliście przecież o Nim i zostaliście pouczeni w Nim – zgodnie z prawdą, jaka jest w Jezusie, 22. że – co się tyczy poprzedniego sposobu życia – trzeba porzucić dawnego człowieka, który ulega zepsuciu na skutek zwodniczych żądz, 23. odnawiać się duchem w waszym myśleniu 24. i przyoblec człowieka nowego, stworzonego według Boga, w sprawiedliwości i prawdziwej świętości.

Przemiana myśli jest niezbędna, by dokonać przejścia pomiędzy starym, a nowym. To dzięki wewnętrznej przemianie możliwa jest postępująca przemiana zewnętrznego zachowania. Pisząc o wypełnianiu swojego umysłu nowymi, dobrymi i konstruktywnymi treściami niczego nie mogę tak polecić, jak właśnie Słowa Bożego. Apostoł Paweł tak pisał o Biblii:

2Tym. 3:

(16) Wszelkie Pismo od Boga natchnione /jest/ i pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do kształcenia w sprawiedliwości – (17) aby człowiek Boży był doskonały, przysposobiony do każdego dobrego czynu.

Biblia jest źródłem prawdy o człowieku, jego naturze i godności. Jest idealnym źródłem czerpania nowych, pozytywnych obrazów, którymi można napełnić umysł. Kiedy twój umysł po raz kolejny podpowiada ci, że kobiety to tylko erotyczne zabawki, możesz przypomnieć sobie, że są stworzone przez Boga i przez Niego obdarzone godnością, wartością i wrażliwością. Biblia mówi zaskakująco wiele na temat seksu i seksualności. Te informacje w praktyczny sposób można wykorzystać, by przeciwstawiać się kłamstwom, jakie gromadziły się w twojej głowie przez całe życie. Jezus wypowiedział pewne fundamentalne słowa, które chciałbym tutaj przytoczyć:

Ew. J. 8: (31) Wtedy powiedział Jezus do Żydów, którzy Mu uwierzyli: Jeżeli będziecie trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami (32) i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. (33) Odpowiedzieli Mu: Jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy poddani w niczyją niewolę. Jakżeż Ty możesz mówić: Wolni będziecie? (34) Odpowiedział im Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu. (35) A niewolnik nie przebywa w domu na zawsze, lecz Syn przebywa na zawsze. (36) Jeżeli więc Syn was wyzwoli, wówczas będziecie rzeczywiście wolni.

Jezus wypowiedział w tym fragmencie jedno z najbardziej znanych Jego twierdzeń „poznacie prawdę i prawda was wyzwoli”. Jeśli słowa Jezusa są prawdą, a Biblia jest Słowem Boga, to faktycznie prawda w niej zawarta daje wolność. Wówczas mamy dostęp do czystej prawdy, którą możemy odmieniać umysł, każdego dnia zalewany kłamstwami otaczającej nas rzeczywistości (szczególnie tej kreowanej przez przemysł erotyczny). Prawda sama w sobie jest wyzwalająca (tzn. obiektywne fakty), ale Jezusowi nie chodziło jedynie o to, że wiedza da nam wolność. On mówił sam o sobie, że On może dać wolność, bo On jest prawdą.

Ew. J. 14: (6) Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie.

Jezus obiecał swoim uczniom, że ich wyzwoli. Kiedy człowiek zmaga się sam ze sobą (co jest szczególnie prawdziwe w przypadku nałogów), to, czego najbardziej potrzebuje, to wsparcie i droga, którą mógłby podążać. Pisałem wcześniej, że potrzeba „oddawania” swoich myśli jest kluczowa. Wiele osób „oddaje” swoje myśli w rozumieniu tylko ich porzucania, ale koncepcja powierzenia swojego wewnętrznego świata czemuś (komuś) na zewnątrz, jest tak potężna i skuteczna, że jest często praktykowana w sposób rytualny. Czasem członkowie grup samopomocowych, „oddają” sobie nawzajem swoje myśli, gdyż odkryli, że w ten sposób znacznie zmniejszają siłę działania owych podszeptów na świadomość. Kiedy w sposób symboliczny, zamiast walczyć z jakąś myślą czy pragnieniem, „oddajemy” ją na zewnątrz, skutkiem tego jest poczucie ulgi i zmniejszenie zmagania. Wierzę, że to symboliczne działanie kryje w sobie prawdę, która jest głęboko wpisana w ludzką psychikę. Będąc ludźmi możemy sami zmagać się i walczyć ze swoimi słabościami albo powierzać i „oddawać” słabości i zmagania czemuś większemu od nas samych.

Potrzeba „oddawania” swoich zmagań na zewnątrz, znajduje swoje uzasadnienie i potwierdzenie na kartach Biblii. Wolność, jaką obiecuje Jezus, jest, jak wierzę, związana z dobrowolnym „oddawaniem” mu swoich starych pragnień, i jednoczesnym proszeniem Go o nowe, dobre pragnienia. Jednym z działań Ducha Świętego obiecanego tym, którzy stają się uczniami Jezusa, jest pomoc w przemienianiu swojego wnętrza. Gdy człowiek szczerze powierza swoje pragnienia i myśli Bogu, dzieje się coś więcej niż tylko symboliczne oddalenie treści z umysłu. Biblia obiecuje, że sam Bóg przez Swojego Ducha będzie współdziałał w przemianie umysłu osoby, która naprawdę chce zmienić swoje postępowanie. Jest to ogromnie ważne, jako że seksualność jest tylko jedną z dziedzin ludzkiego życia, co do której myślenie wymaga naprawy i wyprostowania. Jako ludzie potrzebujemy pomocy, by zmienić swoje życie. Nie jest możliwe, aby człowiek samodzielnie wyprostował wszystkie swoje myśli i drogi. Dlatego Jezus mówi, że tylko On może dać wolność, która jest prawdziwa, nie tylko cząstkowa. Jeśli należysz do Jezusa, to możesz prosić Go w chwilach pokusy, by On wziął od ciebie twoje myśli i pomógł ci wypełnić umysł nowymi. On chce ci pomóc poradzić sobie z tym, z czym się zmagasz i chce, byś aktywnie wypełniał swój umysł nowymi, dobrymi treściami, które płyną z Jego Słowa, i które mogą dać ci wolność. W praktyce „oddawanie” swoich myśli i szukanie wolności, którą daje Jezus, może wyglądać tak:

„Panie Jezu, widzisz jak bardzo pragnę znów przespać się z obcą kobietą, wiem jednak, że jest to dla mnie złe i Tobie się nie podoba. Powierzam ci teraz moje myśli, proszę pomóż mi je zastąpić nowymi. Pomóż mi być wierny żonie, wiem, że to na niej moja seksualność powinna się skupiać i to właśnie z nią mogę być w tej sferze szczęśliwy. Chcę być zdrowy i chcę, by moje życie się zmieniało. Daj mi, proszę, do tego siłę. Amen”