O stronie


Strona internetowa sexzniewolenie.pl powstała w pełnym wymiarze w 2013 roku. Celem jej istnienia jest niesienie pomocy oraz informacji dla osób, które cierpią z powodu uzależnienia od zachowań seksualnych oraz osób, które mają wśród swoich bliskich osobę zniewoloną nałogiem.

Strona sexzniewolenie.pl dzieli się na dwa główne działy, informacje o uzależnieniu oraz drugi- -wyjścia z niego. Dział informacji ma jak najbardziej przybliżyć czytelnikom problem uzależnienia od zachowań seksualnych, ich genezy oraz rozwoju i funkcjonowania. Informacji jest dużo, ale wierzę, że przy częstym braku ogólnodostępnej z tego zakresu wiedzy, każda dodatkowa treść może być na wagę złota. Dział dotyczący drogi wyjścia z nałogu, jest działem w którym wiedza teoretyczna łączy się z praktycznymi wskazówkami, jak pokonać uzależnienie w swoim życiu. Pragnę podkreślić, że o ile wskazówki tam zawarte mogą być pomocne, a nawet wystarczające do tego, by przezwyciężyć nałóg, nie powinny być one traktowane jako substytut terapii i szukania profesjonalnej pomocy. Jeśli istnieje możliwość podjęcia profesjonalnej terapii lub/i korzystania z odpowiedniej grupy wsparcia, nie należy z tego rezygnować opierając się tylko na materiałach przeczytanych na tej czy innej stronie.

Wszystkie informacje poddane na stronie są dostępne bezpłatnie. Zachęcam do swobodnego korzystania z wszelkich przeczytanych i obejrzanych tu treści. Bardzo proszę jednak o uszanowanie włożonej tu ciężkiej pracy i nie kopiowanie lub wykorzystywanie zawartych tutaj treści w innych miejscach, bez uprzedniego zapytania o zgodę autora strony.

Parę słów od autora

Mam na imię Piotr i jestem autorem tej strony internetowej. Z wykształcenia jestem psychologiem, specjalizującym się w prowadzeniu terapii uzależnień. Mam doświadczenie kliniczne (praktyczne) w prowadzeniu terapii osób uzależnionych zarówno od zachowań, jak i substancji chemicznych. Jestem również osobą uzależnioną od zachowań seksualnych, której udało się znaleźć drogę wyjścia z nałogu. Droga nie była ani łatwa ani szybka, ale jej cel był wart zachodu. Moja droga wyjścia wiązała w sobie elementy klasycznych metod psychologicznych, jak również dużą dawkę wiary, Bożej pomocy i bezcennych zasad wyniesionych z czytania Pisma Świętego. Szczerze wierzę, że te dwie perspektywy, chrześcijańska oraz wiedza psychologiczna ,daje jedną z najlepszych rezultatów w wychodzeniu z nałogu. Psychologia pozwala lepiej zrozumieć funkcjonowanie człowieka, podpowiedzieć metody i przyczyny ich skuteczności. Perspektywa chrześcijańska umożliwia natomiast umiejscowienie ludzkiego zmagania w szerszym duchowym kontekście życia oraz wskazuje źródło siły potrzebnej do przezwyciężenia swoich słabości. Wszystkie informacje zawarte na tej stronie są pisane z tych dwóch perspektyw. Jednocześnie chcę podkreślić, że zawarte tu informacje pokrywają się w pełni z aktualną wiedzą psychologiczną nt. leczenia uzależnień. Wierzę również, że nie tylko pokrywają się ale też poza nią wykraczają. Wiara ta bierze się z przekonania, że jako ludzie nie jesteśmy tylko tworem naszej biologii, ale jesteśmy stworzeniem wszechmocnego i dobrego Stwórcy. Jestem przekonany, że tylko perspektywa, która podkreśla zarówno biologiczną jak i duchową naturę człowieka, może w pełni odpowiedzieć na potrzeby cierpiącej jednostki ludzkiej. Ten punkt widzenia będzie śmiało prezentowany przeze mnie we wszelkich materiałach zawartych na tej stronie. Nie oznacza to jednak, że strona ta przeznaczona jest tylko dla osób wierzących i podzielających ten światopogląd. Ufam, że materiały tu zawarte będą pomocne i inspirujące zarówno dla osób wierzących jak i niewierzących. Większość technik i informacji nie wymaga wcale wiary, by je stosować (chodź wiara na pewno nie przeszkadza). Jeśli jednak przy okazji lektury w czyimś sercu zostanie zasiane ziarno wiary, tym lepiej.

Na koniec jeszcze mała uwaga. Z racji łączenia dwóch perspektyw tj. chrześcijańskiej i psychologicznej niekiedy może być tak, że współczesne główne prądy myśli psychologicznej mogą stać w sprzeczności z tym co uczy Słowo Boże (np. odnośnie normy zdrowych zachowań seksualnych). Chcąc zachować uczciwość poglądów informuje, że w takim przypadku preferuje i przedkładam stanowisko Biblii nad aktualny trend (często zmienny) myśli ludzkiej. Wyrażam moją wiarę, że w miejscach rozbieżności psychologia jako nauka, jeśli będzie szczerze poszukiwać prawdy, dojdzie do zgody z Pismem Świętym. Do tego czasu jednak proszę by z góry założyć, że wszelkie treści tu przedstawione są w pierwszej kolejności wyrazem chrześcijańskiej wiary autora strony. Będę się starał w miarę możliwości jasno podkreślać miejsca, w których wysnuwane twierdzenia wynikają z wiary, a nie stricte wiedzy psychologicznej.

Strona internetowa sexzniewolenie jest częścią służby chrześcijańskiej o tej samej nazwie. Dowiedz się o niej więcej klikając tu „O służbie”.