O służbie

O służbie

 

Służba chrześcijańska „sexzniewolenie” powstała jako inicjatywa Kościóła Chrześcijan Baptystów w Mińsku Mazowieckim (www.5m.org.pl). Pomimo związku z konkretną wspólnotą protestancką, jej funkcjonowanie jest ponad denominacyjne, a celem jest współpraca i wspieranie wszelkich osób, organizacji jak i grup religijnych podzielające cele misyjne tej służby (tudzież nie stające w opozycji do wszystkich lub części z nich).

Cele misyjne służby „sexzniewolenie” to:

  • Udzielanie wsparcia i pomocy osobom uzależnionym od zachowań seksualnych, próbujących przezwyciężyć swój nałóg

 

  • Ofiarowanie pomocy bliskim osób uzależnionych

 

  • Szerzenie wiedzy nt. uzależnień seksualnych oraz sposobów ich przezwyciężania

 

  • Edukacja odnośnie szkodliwości i zagrożeń jakie płyną z treści erotycznych, którymi przesiąknięta jest współczesna kultura

 

  • Działania profilaktyczne mające na celu ochronić kolejne pokolenia, przed niszczącym wpływem przemysłu pornograficznego

 

  • Szerzenie prawd płynących ze Słowa Bożego odnośnie zdrowego funkcjonowania w dziedzinie ludzkiej seksualności
  • Ogłaszanie Dobrej Nowiny o Jezusie Chrystusie, który przyszedł na świat by ratować ludzi z niewoli ich grzechów (również seksualnych) i kary za nie

 

Wizja służby powstała natomiast blisko 2000 lat temu i zawiera się w stwierdzeniu:

„Poznacie prawdę a prawda was wyzwoli…”

Wszystkie osoby jak i organizacje, które są chętne współpracować ze służbą „sexzniewolenie” zapraszam do kontaktowania się poprzez zakładkę „kontakt”.

Jeśli chcesz poznać wyznanie wiary służby sexzniewolenie to „kliknij tu”.