O seksie

Strona „sexzniewolenie”, jak sama nazwa wskazuje, dotyczy problemów natury seksualnej, a konkretnie uzależnienia od tego typu zachowań. Ponieważ ludzkie życie seksualne jest niezwykle obszernym zagadnieniem, ciężko jest w obrębie jednego opracowania opisać cały jego kształt. Na tej stronie pisząc o uzależnieniu, odnoszę się zbiorczo do wszelkich typów uzależnień seksualnych. Nie znaczy to jednak, że nie istnieją różnice pomiędzy np. uzależnieniem od kontaktu z prostytutkami a uzależnieniem od oglądania pornografii. Każdy podtyp nałogu seksualnego ma swoją specyfikę, jak również, ma wiele elementów łączących go z innymi podkategoriami. Strona ta ma na celu niesienie pomocy osobom cierpiącym, na wszelkiego rodzaju zaburzenia seksualne, aczkolwiek najlepiej opisuje problemy, z jakim zmagają się osoby uzależnione od pornografii (stanowią oni  obecnie najliczniejszą część populacji osób uzależnionych od seksualnych zachowań). Uzależnienie od pornografii często przeradza się w konsekwencji w uzależnienie od seksu w pełni znaczenia tego słowa. (Najpierw oglądają nałogowo pornografię, a następnie przechodzą na kolejnych etapach uzależnienia do realizacji swoich fantazji w świecie realnym). Czasem jest jednak tak, że ludzie uzależnieni od pornografii, nigdy nie mają kontaktu z seksem w świecie realnym. Bywa również, że osoby uzależnione od seksu w realu, nie wykazują specjalnego zainteresowania pornografią. Nadal jednak te dwie grupy mają wiele wspólnego. Czytając materiały zawarte na tej stronie, zachęcam do interpretowania ich pod kontem swoich własnych problemów i zmagań, gdyż zależnie od indywidualnej historii, pewne elementy mogą w różnym stopniu dotyczyć lub nie dotyczyć danej osoby.

Zdrowie seksualne:

 

Pisząc na temat uzależnienia od seksu, warto jest również poświęcić chwilę, na opisanie czym  jest zdrowie seksualne, a czym zaburzenie w tej dziedzinie i w jaki sposób wpływa ono na funkcjonowanie człowieka. Pragnę w tym miejscu zaznaczyć, że część poniżej napisanych informacji (poniższe 2 akapity) może stać w sprzeczności z poglądami, jakie wyraża pewna grupa współczesnych seksuologów czy psychologów. Poglądy poniżej przedstawione są oparte zarówno o wyniki badań, jak i również o chrześcijańskie przekonania autora strony.

 

Seks, jak i szerzej seksualność, jest cudownym Boskim tworem. Niewiele osób zdaje sobie z tego sprawę, że pierwszym przykazaniem, jakie według Biblii, dostali ludzie od Boga, był nakaz rozmnażania się.

 

Rdz. 1: (27) Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę. (28) Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną; abyście panowali nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi.

 

Zanim jeszcze Bóg powiedział ludziom, co mają jeść i co mogą, a czego nie mogą robić, już powiedział im o seksie. Dodatkowo, oznajmił im to, błogosławiąc im! Współżycie jest więc zaplanowane dla człowieka, jako błogosławieństwo. Główną rolą seksu jest spajanie dwóch osób na trwałe ze sobą oraz jako skutek tego zespolenia, powstawanie potomstwa, które jest dosłownie połączeniem (pod względem biologii) taty i mamy w jedno. Ze wszystkich ludzkich popędów ten właśnie jest najsilniejszy. Popęd seksualny jest uwarunkowany biologicznie, rodzimy się mając go wpisanym w geny. Nie jest on tworem kultury, chodź sama kultura ma na niego wpływ. Seks jest aktywnością, która przynosi wspaniałe rezultaty, jeśli tylko jest uprawiany w ramach związku małżeńskiego. Podczas pierwszego kontaktu seksualnego, mózg bardzo intensywnie rejestruje wszelkie okoliczności jak i związane z nim odczucia. Te pierwsze doświadczenia tworzą matrycę dla reszty naszego życia erotycznego. W trakcie pierwszego stosunku, wytwarzają się substancje chemiczne odpowiedzialne za poczucie przywiązania. Gdy osoby, które się ze sobą kochają, robią to po raz pierwszy w noc poślubną, wtedy to silne uczucie pojawia się w kierunku współmałżonka/ki. Ta emocja przywiązania zostaje zapisana w mózgu na bardzo głębokim poziomie tworząc poczucie bliskości i wyjątkowej intymności między dwoma osobami. Zostaje również zarejestrowana intensywnie przyjemność, jaką odczuwa podczas pierwszego seksu jak i źródło tej przyjemności. Ponieważ pochodzi ono z kontaktu z żoną/mężem, to przy następnym pobudzeniu seksualnym odruchową reakcją osoby będzie szukanie intymności z ukochaną/nym. Dochodzi do rekonstrukcji tkanek naszego mózgu. Tak więc neurony odpowiedzialne za nasze przywiązanie i miłość, są bytem fizycznym a  nie tylko duchowym. Nie jest kwestią naszej żadnej pojedynczej decyzji, możliwość zmiany kierunku naszej energii seksualnej. W ten sposób powstaje zdrowa seksualność, gdzie seks kojarzy się z bliskością, namiętnością, bezpieczeństwem i miłością. Wszystkie wspomnienia i pociągi osoby skierowane są na jedno, dobre i własne źródło. Taka relacja bardzo silnie cementuje związek czyniąc go niezwykle stabilnym i trwałym (przy zdrowych relacjach w innych dziedzinach). Ku zaskoczeniu wielu ludzi badania wykazały, że osoby w trwałych związkach małżeńskich cieszą się lepszym, bardziej udanym i częstszym pożyciem seksualnym niż osoby w innych typach relacji.

Więcej o zaletach seksu małżeńskiego przeczytasz w tej sekcji: „Seks Małżeński”

Wypaczenia seksualne:

 

Zupełnie inaczej wygląda życie seksualne, kiedy człowiek odchodzi od celu w jakim Bóg stworzył seks. Dla większości osób żyjących w naszej kulturze pierwsze kontakty seksualne odbywają się na długo, przed zawarciem stałego związku małżeńskiego (jeśli w ogóle takie zawierają). Doświadczając przyjemności seksualnych poza małżeńskim łożem (poprzez masturbację, oglądanie pornografii, seks z inną osobą) również wytwarza w mózgu te same substancje chemiczne odpowiedzialne za poczucie bliskości, co powyżej tylko ich efekty są inne. Człowiek tak samo przywiązuje się do sytuacji, w których wystąpiło zachowanie. Ponieważ często dzieje się tak, że nie zachodzi w tych okolicznościach połączenie na poziomie bliskości i miłości z drugą osobą (np. kontakt seksualny z kimś dopiero poznanym), w skutek czego człowiek, zaczyna czuć się związany z samą aktywnością seksualną, a nie z żywym partnerem. (W tym miejscu pragnę nadmienić, że opisując jaki wpływ ma na ludzką seksualność aktywność pozamałżeńska, nie jestem w stanie możliwe ująć wszelkie kategorie zachowań w jeden schemat. Z tego też względu opis, który dalej prezentuje odnosi się głównie do aktów seksualnych związanych z oglądaniem pornografii, onanizmem i przygodnymi związkami seksualnymi, nie zaś do tzw. związków partnerskich, gdzie dwie osoby, są ze sobą w mniej lub bardziej trwałej relacji. Ten ostatni typ związków, też ma swój negatywny wpływ na ludzkie pożycie i funkcjonowanie, aczkolwiek rodzaj tego wpływu i nasilenie jest inne, dlatego proszę też czytać dalsze informacje, mając na uwadze to zastrzeżenie.) Z racji tego, że przyjemne uczucia biorące się z pozamałżeńskiego seksu są ulotne i kończą się wraz z orgazmem (np. w przypadku oglądania pornografii), osoba ciągle ma poczucie niespełnienia i stale jest w trybie poszukiwania bliskości, której pragnie. W zdrowym związku emocje pokrywają się z rzeczywistością (osoba, z którą czuje się więź jest też nam bliska). W przypadku wypaczonej seksualności, to do czego człowiek czuje przywiązanie, nie jest z nim w żadnej relacji lub bardzo słabej. Cały efekt, wzmacniany jest przez chęć ponownego przeżywania zaznanej przyjemności. Tak więc człowiek czuje ponownie pociąg do onanizowania się, oglądania pornografii, czy przygodnego seksu. Te zachowania dla tej osoby tworzą matrycę i normę seksualną. Nawet jeśli w przyszłości będzie chciała wejść w związek małżeński, to stare schematy funkcjonowania dalej będą działać. Taki człowiek czuje się już przywiązany seksualnie do pewnych bodźców, dlatego seks ze współmałżonkiem nie jest dla niego czymś nowym i w związku z czym nie pojawia się tak silna więź. Dodatkowo osoba zgodnie ze swoją matrycą, próbuje odtwarzać stare zachowania (do których czuje prawdziwe przywiązanie) i tak będzie czuła presję, by ponownie samemu się zaspokajać, oglądać pornografię, czy szukać przygód w przelotnych związkach. Nie musi tak postępować, może się powstrzymać, ale nie jest to dla niej zachowanie naturalne. Dla kogoś, kto zadbał o swoją seksualność, jego naturalne odruchy i pragnienia, kierują ją w stronę współmałżonka/ki. Osoba, która zdążyła zniszczyć swoje zdrowie seksualne, musi wkładać większe starania w to, by jej związek był udany.

Doskonały artykuł, o tym w jaki sposób seks pozamałżeński wpływa na mózg, znajdziesz tu -> „Seks przedmałżeński”

Wpływ pornografii:

 

Na szczególną uwagę, zasługuje wpływ, jaki pornografia wywiera na ludzką seksualność. Obecnie statystyki, odnośnie oglądalności pornografii są absolutnie przerażające. Średnia wieku pierwszego kontaktu z pornografią to 11 lat, a do końca 18 roku życia praktycznie biorąc 100% młodzieży oglądało treści pornograficzne. Efekt, jaki wywiera ona na nasz umysł jest nieporównywalny z niczym, z czym miał on wcześniej kontakt. Nasz mózg jest tak zaprogramowany, że pragnie seksu i dąży do niego. Wiemy już co się dzieje, gdy pozna seks w kontekście małżeńskiego łoża. Zupełnie inaczej dzieje się, gdy ma kontakt z pornografią. Już na starcie, ofiaruje ona poziom stymulacji, nieporównywalny do czegokolwiek innego. Setki dostępnych na raz zdjęć, filmów, scen, aktorek, rodzajów seksu itd. Wszystko dostępne bez żadnych warunków wstępnych, bez ograniczeń i limitów. Taka dawka bodźców zupełnie zalewa mózg człowieka stymulując go jak najcięższy narkotyk. Pornografia, to po prostu seks, w totalnym przedawkowaniu. Po zapoznaniu się z takimi bodźcami, mózg naturalnie pragnie ponownie doświadczyć tej przyjemności. Internet oferuje stały dostęp do nieograniczonej treści i osoba może stale stymulować swój umysł ciągle nowymi bodźcami. Jeśli tylko przywyknie do jednych, od razu może zmienić je na nowe lub bardziej intensywne. Takie zachowanie, w prostej drodze, prowadzi do nałogu. Nawet jeśli ktoś się nie uzależni, to skutki oglądania pornografii zawsze pozostaną. Stopień ich występowania zależy w dużej mierze od intensywności kontaktów z treściami erotycznymi oraz indywidualnej podatności na tego typu bodźce. Do efektów oglądania pornografii należą:

 

 • Preferowanie oglądania pornografii jako podstawowego sposobu przeżywania swojej seksualności. Staje się ona matrycą własnego życia erotycznego. W konsekwencji występuje:
  • Utrata zainteresowania realnym seksem, wirtualny wydaje się przyjemniejszy i łatwiej dostępny
  • Chęć odtwarzania scen i obrazów obejrzanych w pornografii we własnym pożyciu seksualnym (zgodnie z matrycą)
  • Uciekanie w świat pornografii i samozaspakajanie się, pomimo bycia w bliskim związku emocjonalnym
  • Obniżona satysfakcja z pożycia seksualnego z racji mniejszego stopnia stymulacji. (Żadna, pojedyncza osoba, nie jest wstanie konkurować, z obrazami dostarczanymi przez pornografię.)
 • Przedmiotowe patrzenie na płeć przeciwną, postrzeganie jej tylko i wyłącznie jako obiektu seksualnego,zgodnie z tym, jak pornografia przedstawia ludzi (szczególnie kobiety)
 • Wygórowane wymagania odnośnie wyglądu płci przeciwnej
 • Czysto fizyczne podejście do seksu, odarcie go z warstwy emocjonalnej i bliskości. Intensywne doznania mają stanowić substytut tych emocji
 • Zmiana preferencji seksualnych na perwersyjne, zgodne z tym co ogląda się w filmach. Wiara w prawdziwość prezentowanych treści przez pornografię
 • Wraz z zmianą preferencji i wiarą w „przyjemność” płynącą z brutalnego seksu zwiększa się skłonność do przemocy seksualnej
 • Przy długotrwałym korzystaniu zaczynają występować zaburzenia wzwodu oraz niemożność normalnego współżycia seksualnego (z racji zbyt małej stymulacji)
 • W przypadku wystąpienia uzależnienia dochodzą wszelkie negatywne czynniki związane z nałogiem…

 

Jednym z najgorszych efektów jaka powoduje pornografia, jest wiara w prawdziwość treści z niej płynących. Mężczyźni oglądający pornografię ulegają złudzeniu, że seks na ekranie sprawia kobietom przyjemność. Prawda wygląda tak, że aktorki przechodzą drogę cierpienia i upokorzenia odgrywając sceny erotyczne. Wiele z nich nienawidzi nie tylko tego co robią, ale też samych siebie (robią to dla pieniędzy, bardzo często są do wielu rzeczy przymuszane). [Bardzo cenny artykuł na ten temat możesz przeczytać klikając tu]. Niestety wielu mężczyzn daje wiarę temu, że tak wygląda normalność, przez co następnie wymagają tego od swoich partnerek lub stosują przemoc, by to uzyskać. Zaczynają też postrzegać kobiety głównie poprzez pryzmat ich wyglądu, a raczej ich seksualnej atrakcyjności. To przedmiotowe podejście do seksu wspierane jest dodatkowo przez czasopisma, teledyski i kinematografię. Kobiety natomiast, podlegające ciągłej presji seks kultury (której częścią jest pornografia), uwierzyły, że ich wartość zależy głównie od wyglądu i wyuzdanego zachowania. W ten sposób sprzedają się jak towar po to, by zdobyć czułość facetów. Zaniżają swoją wartość do poziomu seksualnych obiektów, zyskując na chwilę ich uwagę, a tracąc to czego naprawdę pragną, czyli ich oddania. Efektem tego wszystkiego jest zmiana sposobu patrzenia ludzi na seks, jako czegoś nie związanego z relacją i miłością. Dzisiaj, jest on traktowany jako zwykła aktywność. Tym samym zdobywając przyjemność płynącą z seksu ludzie pozbawili się miłości i bliskości, gdyż oddzielili od siebie to, co w intencji Boga nigdy nie miało być oddzielone.

(…) oglądanie porno powoduje uzależnienia od takich filmów, zdjęć i seksu oraz sprawia, że człowiek zupełnie odrywa seksualność od uczuciowości. A mężczyzna zaczyna traktować kobietę jak prostytutkę. „Zbigniew Lew-Starowicz (fragment z wypowiedzi dla portalu Onet)”

Więcej o skutkach oglądania pornografii jak i o samej pornografii przeczytasz w tej sekcji: „pornografia”.

 

Konsekwencje i powrót do zdrowia:

 

Tak jak z innymi rzeczami, którymi został nakarmiony nasz mózg, gdy raz coś zostanie w nim zapisane, to nie da się już tego odwrócić. Treści obejrzane w pornografii pozostają z człowiekiem na całe życie. Nawet jeśli osoba porzuci jej oglądanie, to pewne efekty dalej pozostaną takie jak:

 

 • Poczucie tęsknoty i utraty czegoś bliskiego (w pewnym sensie mózg tak to odbiera).
 • Obniżona możliwości poczucia pełnej, spontanicznej bliskości seksualnej z współmałżonkiem, trzeba znacznie bardziej się o to starać.
 • Tendencja do odtwarzania zachowań seksualnych zgodnych ze starą matrycą (np. powrót do onanizmu lub wprowadzania elementów do własnego seksu zaczerpniętego z pornografii)
 • Zapisane w umyśle obrazy, sceny jak i nawyki, które mogą się przypominać w różnych okolicznościach

 

Dobra wiadomość jest taka, że wszystkie szkody, które wyrządziło uprzednie niezdrowe życie seksualne, można naprawić wracając na zdrowe tory. Niezależnie od tego, jak bardzo to pożycie było pokiereszowane, możliwa jest jego odbudowa i cieszenie się nim na nowo. Przy odpowiedniej pracy i wysiłku wiele negatywnych efektów przeszłego trybu życia można przezwyciężyć. Owszem, zawsze pozostaną pewne ślady przeszłych doświadczeń, ale nie należy się tym jednak zrażać. Właśnie z tego względu, że niektóre rzeczy pozostają w człowieku, tak ważne jest pilnowanie tej sfery życia przed jej uszkodzeniem i ostrzeganie innych, by nie popełniali tych samych błędów. Osobę, która ma pewne obciążenia z przeszłości, można porównać do kogoś, kto w młodości karmił się bardzo niezdrową żywnością. Poprzez wysiłek i starania możliwy jest powrót do normalnych rozmiarów ciała i cieszenie się przyjemnością jedzenia. Dla niej jednak utrzymanie prawidłowej wagi, zawsze będzie się wiązało z pewnym wysiłkiem, tak by stare nawyki nie zaczęły ponownie dominować. Zdecydowanie łatwiej mają te osoby, które swojego metabolizmu jak i preferencji żywieniowych,nie zaburzyły nigdy śmieciowym jedzeniem czy złymi nawykami. Na koniec jeszcze dodam, że dla wielu osób, które zmagały się z problemami natury seksualnej, odkrycie zdrowego modelu seksu jest spełnieniem, za którym tęsknili przez całe swoje życie. Poznanie radości wynikającej z bliskości z drugą osobą, z którą tworzy się stabilny związek, któremu nie towarzyszy uczucie winy, wstydu, czy też pustki, rekompensuje wszelkie niedogodności związane ze zmaganiami, które trzeba było w życiu przejść by na nowo nauczyć się kochać i być kochanym.

 

O seksie i czystości seksualnej (Lika Roman, miss Ukrainy 2007):

Wykład o seksie z Bożej perspektywy – Seksuolog Dr. Patricia Weerakoon (J. ang)

 

oglądanie porno powoduje uzależnienia od takich filmów, zdjęć i seksu oraz sprawia, że człowiek zupełnie odrywa seksualność od uczuciowości. A mężczyzna zaczyna traktować kobietę jak prostytutkę.