Fazy uzależnienia od pornografii

Uzależnienie od pornografii, to postępujący proces, w którym wyszczególnić można postępujące po sobie fazy. Większość osób uzależnionych przechodzi przez wszystkie z nich, a różnice pomiędzy nimi, dotyczą jedynie czasu, w jakim osiągają kolejne „stadia”. Poniżej opisany proces, dobrze ilustruje, w jaki sposób uzależnienie początkowe od pornografii, potrafi przerodzić się w uzależnienie od seksu, w pełni znaczenia tego słowa.

 

Fazy uzależnienia:

 

  1. Odkrycie: Krótkotrwały etap, na którym osoba odkrywa pornografię oraz związaną z nią przyjemność i ulgę jaką daję. Osoby, które się uzależniają najczęściej na tym etapie przeżywają bardzo silne uczucia podniecenia oraz fascynacji nowo poznanym źródłem przyjemności.
  2. Eksperymentowanie i poszukiwanie: Świadome dążenie i poszukiwanie materiałów pornograficznych w celu samozaspokojenia. Wzrost poziomu zaangażowania, oraz poczucie niezbędności pornografii w życiu danej osoby. Stałe wzmacnianie zachowania (oglądania pornografii) poprzez samozaspakajanie się oraz minimalizowanie i racjonalizowanie wszelkich negatywnych sygnałów świadczących o szkodliwości tego typu aktywności.
  3. Uniewrażliwienie: Bodźce i treści wcześniej atrakcyjne, obecnie przestają podniecać i ekscytować. Potrzeba poszukiwania coraz ostrzejszych i bardziej wulgarnych materiałów, w celu ponownego doświadczenia uprzednio poznanej przyjemności. Ciągłe poszukiwanie nowości.
  4. Eskalacja: Sięganie po treści i zachowania, które wcześniej wydawały się odrażające bądź niedopuszczalne pod względem moralnym. Stała potrzeba zwiększania doznań.
  5. Realizacja: Wprowadzanie w życie treści i fantazji poznanych w pornografii. Samo oglądanie filmów, nie wystarcza już do osiągnięcia podniecenia. Potrzebne jest realizowanie fantazji w świecie rzeczywistym. Zachowania często są krzywdzące dla innych, lub/i nielegalne.

 

Większość osób uzależnionych, zaczyna walkę z nałogiem po osiągnięciu 5 fazy. Dzieje się tak dlatego, że najczęściej na tym etapie, osoby dopuszczają się zachowań, które są najbardziej dla nich (oraz otoczenia) brzemienne w skutkach. Dopiero doświadczenie konsekwencji zachowań, jest w stanie na chwilę wyrwać osobę z amoku uzależnienia i dostarczyć jej odpowiedniej motywacji, do poszukiwania pomocy.

O wpływie jaki pornografia wywiera na ludzki umysł przeczytasz w tym artykule „Nowy narkotyk”.