Dzienniczek uczuć

Wskazówki do prowadzenia dzienniczka uczuć:

  • Prowadź dzienniczek regularnie;
  • Każdego dnia opisuj w nim min. 3 zdarzenia, które wydawały ci się najważniejsze;
  • Pamiętaj by pisać o swoich emocjach, nie przemyśleniach czy refleksjach (np. „Czuje podczas pracy niezadowolenie”, nie „czuje, że ta praca jest dla mnie zła”);
  • Staraj się coraz bardziej poszerzać zasób określeń dla swoich emocji (przydatna lista prezentowana jest poniżej);
  • Jeśli masz trudność z dokładnym opisywaniem swoich stanów według podanej przeze mnie tabelki, spróbuj zacząć od prostszej wersji, która opisuje tylko zdarzenie i emocje (np. „Poczułem radość gdy spotkałem się z kolegą”, „Czułem trwogę oglądając wiadomości”)

 

Powyższa lista w żaden sposób nie wyczerpuje listy uczuć, jakie człowiek może odczuwać. Zaawansowaną listę emocji możesz znaleźć np. tu -> „KLIK”