2 cenne książki

Chciałem polecić wszystkim osobom zainteresowanym tematem „Jak sobie radzić z uzależnieniami seksualnymi 2 bardzo cenne książki.”

Pierwszą książką, którą chciałem polecić, to książka „Uzależnienie od pornografii. Małżeńskie problemy spod łóżka”. Jest to bardzo cenna książka, napisana przez profesjonalnych świeckich terapeutów uzależnień. Przedstawia ona bardzo dokładnie strategie wychodzenia z nałogu, radzenia sobie z „głodami” pornografii oraz metody zapobiegania nawrotom. Głównym tematem książki jest problem pornografii w małżeństwie. Przedstawia ona skutki korzystania z pornografii, przyczyny nieujawniania problemu oraz mechanizmy oszukiwania i manipulowania. Książka opowiada bardzo dokładnie na pytanie: czy wyznać współmałżonkowi problem oraz jak go wyznać? Jest to zdecydowanie najcenniejszy element tej publikacji, gdyż w prosty sposób, wyjaśnia dlaczego warto jest wyjść z ukrycia ze swoim problemem i jak to zrobić. W książce znajdują się również rozdziały przeznaczone dla osoby, która ma uzależnionego współmałżonka. Przekazuje wiedzę i informację jak zachować się w takich sytuacjach i co można z nałogiem drugiej osoby zrobić. Podsumowując jest to pozycja wręcz obowiązkowa dla każdej osoby będącej w związku małżeńskim, która doświadcza problemu z niechcianymi zachowaniami seksualnymi, jak również dla tej drugiej strony (współmałżonka osoby uzależnionej). Od siebie pragnę jeszcze dodać, że o wartości tej książki stanowi również fakt, że w bezpośredni sposób przeciwstawia się tezie, że oglądanie pornografii może być czymś zdrowym. Autorzy, pomimo iż są świeckimi terapeutami, to pouczeni latami doświadczeń pracy w dziedzinie ludzkiej seksualności, dochodzą do tych samych wniosków (nt. pornografii itp.), co te, wynikające z lektury Biblii. Dzięki lekturze tej książki, rozmawiając z kimś na tematy obecnej rewolucji seksualnej, można powołać się na doświadczenia nie tylko duchownych, ale również praktykujących świeckich terapeutów, którzy przemawiają w tych sprawach jednym głosem.

Drugą książką (a raczej książkami, gdyż jest to podwójne wydanie), którą chciałem polecić jest „Zasada czystości. Czystość seksualna w świecie pełnym grzechu”. Są to książki napisane przez praktykujących duszpasterzy. Są napisane w bardzo prosty, przystępny, osobisty i szczery sposób. Autorzy dzielą się własnymi doświadczeniami oraz ludzi, którym pomagali, w celu przedstawienia problemu niemoralności seksualnej i jak sobie z nią radzić. Sposoby walki i metody zapobiegania upadkom. są opisane w bardzo przystępny i ciekawy sposób, tak że każdy może je zrozumieć. To co głównie różni tę pozycję od poprzedniej, jest jej stricte chrześcijański charakter. Autorzy opisują, jak z pomocą Boga i stosowania Jego przykazań uwolnić się z niewoli grzechu. Nie ograniczają się jedynie do metod, przekazują słowo zachęty i upomnienia wszystkim tym, którzy mogą być zniechęceni czy też nieświadomi zagrożenia. Po tej lekturze osoba nie tylko wie co robić, ale czuje siłę i motywację by tego dokonać. Gorąco polecam.

  • Dlaczego polecam dwie książki, mówiące w dużej mierze o tym samym? Zaletą pierwszej, jest jej skupienie na małżeństwie i bardzo dokładne opisanie technik radzenia sobie z nałogiem. Druga prezentuje chrześcijańskie ujęcie tematu, oraz daje zachętę i wiarę w to, że zmiana jest możliwa. Przeczytanie obydwu książek będzie z pewnością bardzo cenną inwestycją, dla każdej osoby zainteresowanej, bądź zmagającej się z tematem uzależnienia od seksu.

 

 

 

Książki, które polecam, a nie doczekały się jeszcze pełnych recenzji to:

-„Od nałogu do miłości” – Patric Carnes – pozycja obowiązkowa dla wszystkich chcących dowiedzieć się więcej o uzależnieniu od seksu. Ma już swoje lata więc nie opisuje „nowych” aspektów uzależnienia związanego z internetem. Jej ogromną wartością jest jej naukowy charakter. Wszelkie informacje i wnioski, które są w niej zawarte, są efektem badań przeprowadzonych na dużej populacji osób uzależnionych.

-„Cybersex” – Patric Carnes i inni – książka opisująca uzależnienie od seksu związane z internetem. Bardzo cenne uzupełnienie poprzedniej pozycji, która nie opisywała tego aspektu uzależnienia. Nazwa książki jest trochę myląca, gdyż sugeruje, że zajmuje się ona tylko „czatem seksualnym”, ale tak naprawdę mówi o wszelkich przejawach aktywności seksualnej w wirtualnym świecie. Poza faktami i informacjami o nałogu, czytelnik znajdzie w niej również dość szczegółowo opisany proces wychodzenia z nałogu, co może być bardzo przydatne dla wszystkich chcących zmierzyć się ze swoim uzależnieniem.

-„Uzależnienia. Geneza, terapia, powrót do zdrowia.” Bohdan T. Woronowicz – książka autorstwa wielkiego autorytetu w dziedzinie uzależnień w Polsce. Pozycja obszernie omawia zagadnienie uzależnień oraz metod ich leczenia. Głównym jej tematem jest uzależnienie od alkoholu, ale opisuje też większość innych znanych nam dzisiaj nałogów. Warto przeczytać jako wstęp do tematu uzależnień i ich leczenia. Prawdziwe kompendium wiedzy.

-„Alkoholizm. I grzech, i choroba, i…” Wiktor Osiatyński – książka bardzo znanego człowieka w środowisku osób uzależnionych (szczególnie od alkoholu). W. Osiatyński sam uzależniony od alkoholu napisał wiele lat tamu sławną pozycję „Alkoholizm. Grzech czy choroba?”, w której to podjął niezwykle ciekawy temat, mianowicie w jaki sposób patrzeć na zachowanie człowieka uzależnionego od alkoholu. Argumentował w niej, że człowiek jest przede wszystkim chory, a nie moralnie zły. W swojej nowej książce, którą autor napisał wiele lat po wcześniej wymienionej, rozwija swoje przemyślenia na wyżej postawione pytanie. Rozważa on czy faktycznie zachowanie osoby uzależnionej należy przypisywać jedynie działaniu choroby, czy jednak może istnieje pewna moralna odpowiedzialność za to co człowiek uzależniony zrobił. By dowiedzieć się jakie wnioski wysnuł autor zapraszam do lektury.

-„Nałogowy człowiek” Anna Dodziuk i Leszek Kapler – doskonała książka opisująca ludzką podatność i tendencje do przejawiania nałogowych zachowań. Jednym z głównych twierdzeń autorów jest to, że każdy człowiek wykazuje skłonność do nałogów, lub wręcz jest od czegoś uzależniony. W bardzo przejrzysty i prosty sposób opisują co leży u podstawy podatności i wpadania w uzależnienie, oraz w jaki sposób odbywa się proces zdrowienia. Wielką wartością tej książki jest to, że nie skupia się ona na konkretnym nałogu, ale pokazuje co leży u podstawy każdego z nich. Szczególnie polecam!

 

Wszystkie wymienione książki można swobodnie nabyć w internecie. Z naszej strony polecamy szczególnie poniższą księgarnie internetową, gdzie można zakupić część z wyżej wymienionych pozycji.